Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5R00BF08-3022
Koko harjoittelu 30 op kirjataan opintorekisteriin, kun kaikki harjoitteluun liittyvät velvoitteet on täytetty. Harjoittelun osasuoritukset Harjoittelun valmennus, Harjoittelu 1,2 ja 3 eivät kirjaudu todistukseen.
1L00FH43-3001
Koulutukseen sisältyy 5 webinaaria ja tehtäviä tutkivan oppimisen lähestymistapaa soveltaen. Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumis-ta webinaareihin sekä työskentelyä muuna aikana yksin ja pienryhmässä (verkossa). Opintojaksolla käytetään Digma-verkko-oppimisalustaa. Opintojak-son aikana tuotetaan yksilö- ja pienryhmätöinä oman ideoinnin pohjalta pedagogisia sovelluksia, joita esitellään ja opetetaan toisille osallistujille.
1L00ET88-3005
Toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja ryhmissä tapahtuvaa työskentelyä kontaktipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä.
1L00ET92-3005
Toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja ryhmissä tapahtuvaa työskentelyä kontaktipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä.