Valitut rajaukset: Poista rajaukset
5S00DI48-3002
Toteutukselle otetaan automaatiotekniikan suuntautumisen opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet 1-3. vuoden opinnot.
5T00BE29-3005
Oppimistehtävät sovitaan työtehtäväkohtaisesti
2X00DJ20-3001
Opintojakson toteutuksissa voi olla suuntautumispolkukohtaisia painotuksia.
2X00DJ20-3002
Opintojakson toteutuksissa voi olla suuntautumispolkukohtaisia painotuksia.
5K00DM74-3001
Technology Academy, Part 1 -opintojaksolle valitut opiskelijat korvaavat tällä toteutuksella pakollisen opintojakson 5N00CQ10 Projektityö/Project Work 5 op. Vain toinen näistä opintojaksoista voidaan sisällyttää ammattiaineisiin opiskelijan HOPSissa. Technology Academy, Part 1 -opintojaksolla hyvin menestynyt opiskelja voidaan myöhemmin valita Technology Academy, Part 2 - opintojaksolle, joka korvaa pakollisen opintojakson 5K00DL59 Konetekniikan työelämäprojektit. Vain toinen näistä opintojaksoista voidaan sisällyttää ammattiaineisiin opiskelijan HOPSissa.
2X00CF48-3017
Opintojakso voidaan toteuttaa tarvittaessa vieraalla kielellä.
2X00CF48-3018
Opintojakso voidaan toteuttaa tarvittaessa vieraalla kielellä.
2X00CF53-3016
Opintojakso voidaan toteuttaa tarvittaessa vieraalla kielellä.
2X00CF55-3007
Kurssin toteutuksissa voi olla opintopolkukohtaisia painotuksia.
2X00CF67-3005
Opintojakso voidaan toteuttaa tarvittaessa vieraalla kielellä.
2X00CF69-3006
Opintojakso voidaan toteuttaa tarvittaessa vieraalla kielellä.
2X00CF70-3005
Opintojakso voidaan toteuttaa tarvittaessa vieraalla kielellä.