Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
2X00CG45-3006
Opintojakso voidaan toteuttaa tarvittaessa vieraalla kielellä.
3B00CW90-3005
There will be two implementations of the course, one in the autumn semester and another in the spring.
5K00CE51-3006
Opintojakso sijoitetaan vapaasti valittaviin opintoihin. Opintojakson laajuus on 3 op.
5N00BE51-3055
Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista. Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty lähtötasotesti tai vastaavat tiedot toisesta ammattikorkeakoulusta.