Valitut rajaukset: Hyvinvointiteknologian ylempi tutkinto-ohjelma (tekniikan ja liikenteen ala) Poista rajaukset
NY00FJ83-3012
Osasuoritukset vaihtelevat tutkinto-ohjelmakohtaisesti: - kirjallinen raportin viimeisteleminen ja julkaiseminen - posterin valmistaminen - plagioinnin tarkastaminen – Turnitin - kypsyysnäyte - opinnäytteen esittäminen arviointitilaisuudessa - kirjallinen (onko esitystilanteessa myös tilaa suulliselle) vertaisarviointi