Valitut rajaukset: Älykkään uusiutuvan sähköenergiantuotannon ylempi tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5U00FT65-3001
Aurinkosähkön roolia osana modernia sähköenergiajärjestelmää havainnollistetaan TAMKin omilla järjestelmillä sekä kohdevierailuilla. Yksi kohteista on Lempäälän Marjamäen energiayhteisö, jossa MW-luokan aurinkosähköjärjestelmä on kytketty osaksi modernia energiayhteisöä.
NY00FJ81-3025
Osasuoritukset (vaihtelevat alakohtaisesti) - Ideapaperi, tiedonhakutehtävä, alustava kirjallisuuskatsaus - opinnäytetyösuunnitelma - opinnäytetyösopimus / -lupa - vertaisarviointi
NY00FJ82-3020
Osasuoritukset vaihtelevat tutkinto-ohjelmakohtaisesti: - empiirisen ja/ tai teoreettisen osuuden toteuttaminen ja kirjallisen raportin kirjoittaminen - menetelmäopinnot - tietosuojailmoitus - opinnäytetyöseminaareihin ja ohjaustilanteisiin osallistuminen ja vertaisarviointi