Valitut rajaukset: Kansainvälisen myynnin ja myynnin johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
1800EB30-3001
Opinnäytetyöraportit ovat julkisia. Opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte.