Valitut rajaukset: all Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
3E00DM75-3002
Thesis reports are public. Usage of nonpublic material requires a contract between TAMK and the target organization. Students have to write a maturity test on the field of the thesis to demonstrate their familiarity with the field.
5K00DJ97-3001
Opintojakson toteutusmuodon takia ei myöhästyneet ilmoittautumiset ole mahdollisia.
5K00DJ97-3005
Opintojakson toteutusmuodon takia ei myöhästyneet ilmoittautumiset ole mahdollisia.
1L00ET90-3009
Toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja ryhmissä tapahtuvaa työskentelyä kontaktipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä.
1L00ET93-3002
Toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja ryhmissä tapahtuvaa työskentelyä kontaktipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä.
1L00ET93-3009
Toteutus: Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja ryhmissä tapahtuvaa työskentelyä kontaktipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä.
2E00FF79-3001
Kurssin tehtäviin kuuluu mm. oman alan itsensätyöllistäjästän haastatteleminen.
3H00CQ24-3005
Opintojakso on osa KAUPPA JA YRITTÄJYYSOPINTOJA (YHTEENSÄ 15OP, 3X5OP) Kauppa ja yrittäjyys -verkko-oppimisympäristö on K-kauppiasliiton ammattikorkeakouluille rakentama vähittäiskauppaa ja kauppiasyrittäjyyttä käsittelevä opintokokonaisuus. Tavoitteena on, että amk-opiskelija: • saa kokonaiskuvan vähittäiskaupan toimialasta ja työtehtävistä • osaa määritellä kaupan kohderyhmiä • osaa vähittäiskaupan kilpailukeinot • osaa soveltaa laatuajattelua vähittäiskauppaan • osaa käyttää vähittäiskaupan henkilöstöjohtamisen työvälineitä osastotasolla • osaa tulkita vähittäiskaupan tunnuslukuja osastotasolla • osaa suunnitella vähittäiskaupan toimintaa ja taloutta osastotasolla • omaa valmiuksia myös kaupan alan yrittäjyyteen
3H00CQ25-3005
Opintojakso on osa KAUPPA JA YRITTÄJYYSOPINTOJA (YHTEENSÄ 15OP, 3X5OP) Kauppa ja yrittäjyys -verkko-oppimisympäristö on K-kauppiasliiton ammattikorkeakouluille rakentama vähittäiskauppaa ja kauppiasyrittäjyyttä käsittelevä opintokokonaisuus. Tavoitteena on, että amk-opiskelija: • saa kokonaiskuvan vähittäiskaupan toimialasta ja työtehtävistä • osaa määritellä kaupan kohderyhmiä • osaa vähittäiskaupan kilpailukeinot • osaa soveltaa laatuajattelua vähittäiskauppaan • osaa käyttää vähittäiskaupan henkilöstöjohtamisen työvälineitä osastotasolla • osaa tulkita vähittäiskaupan tunnuslukuja osastotasolla • osaa suunnitella vähittäiskaupan toimintaa ja taloutta osastotasolla • omaa valmiuksia myös kaupan alan yrittäjyyteen
3H00DM46-3002
Opintojakso vastaa kirjanpidon perusopintoja joko liiketalouden päivä- tai monimuototutkinnoissa seuraavasti: • Liiketalous, päiväopinnot, korvaa seuraavat opintojaksojen osat (firman kirjanpitoon pitää silti osallistua) - Toimiva firma 3H-302, kirjanpito 3 op - Kannattava firma, kirjanpito 1 op - Firman kehittäminen, kirjanpito 1 op • Liiketalous, monimuoto-opinnot, myyntiosaaminen, korvaa seuraavat osat - Business Canvas ja ansaintamallit 3H00CU30, kirjanpito 1,5 op - Talousinformaation tuottaminen ja tulkinta 3H00CU34 , kirjanpito (Fennoa) ja tilinpäätös 4 op
3H00DM72-3002
Korvaavuus: 2 opintopistettä opintojaksosta Maailmantalouden haasteet 3H00CU45