Valitut rajaukset: Avoin AMK Poista rajaukset
2X00FF86-3001
Opintojakso on osa TAMKin musiikin tutkinto-ohjelman Muusikko (AMK) -tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoa 2X00EU38 Näyttelijäntyö ja tanssi 1, 15 op.
3H-336-3025
osa opetuksesta voidaan toteuttaa englannin kielellä jos mukana esim. vaihto-opsikelijoita
3H00DM72-3002
Korvaavuus: 2 opintopistettä opintojaksosta Maailmantalouden haasteet 3H00CU45
5R00BF20-3008
Kirjallisuus: Luentomoniste, Isännöitsijän käsikirja, voimassaoleva asunto-osakeyhtiölaki ja -asetus sekä tunneilla määriteltävä aineisto. Opetusmenetelmät: Luennot, tunneilla tehtävät harjoitukset ja tentti. Opetuskieli suomi.
L4163-3008
Opinnot luetaan täysimääräisenä hyväksi, jos opiskelija aloittaa ammatillisen opettajankoulutuksen Tampereen ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.
N-KV572-3045
Opiskelija opiskelee ja harjoittelee itsenäisesti verkossa Tabula-oppimisympäristössä ja palauttaa opettajalle tehtäviä. Lähiopetusta ei ole. Kurssin läpäiseminen edellyttää tentin suorittamista hyväksytysti sekä kaikkien annettujen palautettavien tehtävien suorittamista annettuihin päivämääriin mennessä. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat parantaa peruskielitaitoaan, lähtötasovaatimuksia ei ole.
NN00CX59-3007
Kurssin valmentaja: tanja.verho@tuni.fi Y-kampuksen kontakti: marika.vuorenmaa@tuni.fi