Valitut rajaukset: Media-alan koulutus Poista rajaukset
2E00BR02-3009
Arviointi perustuu media-alan yhteisiin arviointikriteereihin ks. https://intra.tamk.fi/web/tutkinto-opinto-opas/arviointi-koulutuskohtaiset Arvioinnin kohteena ovat erityisesti projekti- ja prosessiosaaminen sekä taiteellinen, tekninen ja tuotannollinen osaaminen.
2E00BR71-3008
Jakso toteutetaan yhteistyössä muiden 2. vuoden syksyn TV-kurssien kanssa.
2E00BR72-3007
Jakso toteutetaan yhteistyössä muiden 2. vuoden syksyn TV-kurssien kanssa.
2E00BR73-3007
Jakso toteutetaan yhteistyössä muiden 2. opintovuoden syksyn TV-kurssien kanssa.
2E00CE01-3011
Arvioinnissa sovelletaan arviointimatriisia, joka on julkaistu wikissä: http://wiki.tamk.fi/pages/viewpage.action?pageId=53187919 Arvioinnin kohteena ovat erityisesti projekti? ja prosessiosaaminen sekä taiteellinen, tekninen ja tuotannollinen osaaminen.
2E00CN87-3005
Arviointi perustuu media-alan yhteisiin arviointikriteereihin ks. https://intra.tamk.fi/web/tutkinto-opinto-opas/arviointi-koulutuskohtaiset Arvioinnin kohteena ovat erityisesti projekti- ja prosessiosaaminen sekä taiteellinen, tekninen ja tuotannollinen osaaminen.
2E00EW14-3001
Osa opinnoista on yhteistä kaikille audiovisuaalisen suunnittelun ja ilmaisun opintosuunnan opiskelijoille, osa järjestetään alaryhmittäin (kuvaus, leikkaus tai ääni).
2E00EW15-3001
Luovan sisällöntuotannon opintosuunnan opiskelijoille.
2E00EW18-3001
Arviointi perustuu vuosiportfolion kokonaisuuteen.