Valitut rajaukset: Taide, musiikki ja media Poista rajaukset
2E00BR03-3007
Jakso pohjustaa opinnäytteen suunnittelua. Valinnainen Opinnäyteprojektin kehittämö 2 (10 op) on tarkoitettu suurten lopputyöprojektien jatkokehitykseen.
2E00CP57-3002
Arvioinnissa sovelletaan arviointimatriisia, joka on julkaistu wikissä: http://wiki.tamk.fi/pages/viewpage.action?pageId=53187919 Arvioinnin kohteena ovat erityisesti projekti? ja prosessiosaaminen sekä taiteellinen, tekninen ja tuotannollinen osaaminen.
IM00ET96-3002
Kurssi on opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka ovat suorittaneet kurssin Finnish for Foreigners.