Valitut rajaukset: Täydennyskoulutus ja palvelut TAMK EDU Poista rajaukset
Rajaa hakua
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
3H00DM46-3002
Opintojakso vastaa kirjanpidon perusopintoja joko liiketalouden päivä- tai monimuototutkinnoissa seuraavasti: • Liiketalous, päiväopinnot, korvaa seuraavat opintojaksojen osat (firman kirjanpitoon pitää silti osallistua) - Toimiva firma 3H-302, kirjanpito 3 op - Kannattava firma, kirjanpito 1 op - Firman kehittäminen, kirjanpito 1 op • Liiketalous, monimuoto-opinnot, myyntiosaaminen, korvaa seuraavat osat - Business Canvas ja ansaintamallit 3H00CU30, kirjanpito 1,5 op - Talousinformaation tuottaminen ja tulkinta 3H00CU34 , kirjanpito (Fennoa) ja tilinpäätös 4 op