Valitut rajaukset: Täydennyskoulutus Poista rajaukset
TK00FD27-3001
Opetusmenetelmät: - Lähipäivät koostuvat asiantuntijaluennoista, käytännön harjoituksista ja pienryhmätyöskentelystä - Ennen koulutuksen alkua ja koulutus osioita tehdään ennakkotehtävä Opetusmenetelmät: - Lähipäivät koostuvat asiantuntijaluennoista, käytännön harjoituksista ja pienryhmätyöskentelystä - Ennen koulutuksen alkua ja koulutus osioita tehdään ennakkotehtävä Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö: - Jatkuva yhteistyö asiantuntijaluennoitsijoiden ja asiantuntijoiden kanssa - Asiantuntijoiden kautta tuleva ajantasainen tieto - Jatkuva yhteistyö työelämän kanssa; luennoitsijat työelämästä, oikeita asiakasesimerkkejä - Opiskelijoiden tarpeisiin vastaaminen/toiveiden kuuleminen mahdollisimman parhaalla tavalla - Palautteen kautta tulevien opintojen kehittäminen Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus: - osallistuminen 10 lähipäivään - poissaolosta erikseen sovitun tehtävän tekeminen - ennakkotehtävien tekeminen Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet: - ennakkotehtävien tekeminen - osallistuminen lähipäiviin
TK00FF81-3001
Kohderyhmä: Fysioterapeutit, jotka ovat suorittaneet BBAT I ja II – kurssin ja palauttaneet niihin liittyvät raportit