Valitut rajaukset: Talotekniikan tutkinto-ohjelma, Sähköinen talotekniikka Poista rajaukset
5N00BC76-3070
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5N00BC76-3071
Vaihtoehtoisuus projektisuuntautuneeseen toteutukseen
5N00BE52-3112
Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty näyttökoe tai vastaavan opintojakson suoritus toisessa ammattikorkeakoulussa. Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista.
5N00EE77-3001
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00EK79-3001
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
3T00BJ77-3012
Harjoittelu 3.1 sijoittuu 3. opintovuoden kevääseen.
5T00BE12-3012
2016 lisätty rakennustuotteiden kansainväliset vaatimukset (eurokoodit)
5T00BE27-3006
Opintokokonaisuuden sisältöä jaotellaan eri opintopoluille soveltuvaksi oppimistehtävien ja opintojakson toteutuksen avulla.
5T00BE28-3006
Opintojakson totutuksessa sisältöä jaotellaan opiskelijoiden opintopolkujen mukaisesti. 2016 kuvausta täydennetty
5T00BE29-3006
Oppimistehtävät sovitaan työtehtäväkohtaisesti
5T00BE43-3013
Harjoittelu 2.1 suoritetaan 2.opintovuonna.
5T00BE47-3008
Harjoittelu 3.2 suoritetaan 4-opintovuoden alussa tai aikana.
5T00BJ53-3005
v. 2016 lisätty : - kansainvälisyysnäkökulmaa - Opintojakson aikana tehdään järjestelmien perusmitoituksia ja suunnittelua Sovellusprojektin harjoitustyöhön. Projektiryhmissä yhdessä LVI- ja rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kanssa tehdään yhteistä tietomallia suunnittelukohteesta sekä tehdään perusmitoituksia ja järjestelmäsuunnittelua Sovellusprojektin harjoitustyöhön.
5T00BJ54-3006
Opintojakso soveltuu sähkötekniikan koulutusohjelman opiskelijoille vapaasti valittavaksi opinnoksi. v. 2016 lisäys: - Opetusaineistoina käytetään kansainvälisiä lähteitä. Opintojaksolla työskentelykielenä sekä suomi että englanti - opintojakson harjoitustehtävät liittyvät Sovellusprojektin harjoitustyökohteeseen