Valitut rajaukset: Talotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5T00EE85-3003
Opintojaksolle hyväksytään ensisijasesti talotekniikan ohjelman opiskelijoita.
5T00EH60-3002
Opiskelija osallistuu harjoittelun valmennukseen ennen varsinaista harjoittelujaksoa. Valmennukseen osallistuminen on edellytys varsinaisen harjoittelujaksojen aloittamiseksi.