Valitut rajaukset: Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5N00BE51-3062
Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista. Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty lähtötasotesti tai vastaavat tiedot toisesta ammattikorkeakoulusta.
5N00BE51-3064
Riittävä suomen kielen taito. Läsnäolovaatimus: 80% lähiopetustunneista. Vaihtoehtoiset suoritustavat mikäli opintojakso on pakollinen: Hyväksytty lähtötasotesti tai vastaavat tiedot toisesta ammattikorkeakoulusta.
5N00BE54-3054
Riittävä suomen kielen taito; läsnäolovelvoite: 80% pidetyistä lähiopetustunneista.
5N00BE57-3040
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 50 %
5N00BE57-3041
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 50 %
5B00BL04-3016
Kirjallisuus: Opintomoniste, Hannu Outinen: Statiikka tekniikan opiskelijoita varten osat 1 ja 2,Tapio Salmi: Statiikka Opetusmenetelmät: Aktivoiva luento, demonstraatiot, itsenäinen opiskelu, etätehtävät, laskuharjoitukset ,harjoitustyö, välikokeet ja tentti
5B00BL07-3012
Opintojakson oppinisympäristönä toimii todellinen talonrakennustyömaa.
5B00BL19-3009
Oppimisympäristönä toimii todellinen rakennustyömaa.
5B00BL19-3010
Oppimisympäristönä toimii todellinen rakennustyömaa.