Valitut rajaukset: Metsätalouden tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
6M00BG87-3006
OPS muutos 2016 : tarkennettu oppimistavoitteisiin kestävyyden eri näkökulmat
6M00BH45-3005
Opiskelija voi lisätä yritystoiminnan osaamista osallistumalla TAMKin yrittäjyysopintoihin Opsia muutettu 2016: lisätty yritystoiminnan digitaaliset sovellukset
6M00BH74-3008
Perusharjoittelu voi olla suppeampi kuin 10 op, jos asiantuntijatehtävien harjoittelu on vastaavasti laajempi. Kaikkiaan harjoittelua tulee olla 30 op.
6M00CO95-3003
Vaihtoehtoista suoritustapaa ei ole Riittävä suomen kielen taito Läsnäolovelvoite 80 %
6M00CP07-3002
Ennen harjoittelun aloittamista opiskelijoiden kanssa käydään yhdessä läpi seuraavia asioita: harjoittelupaikan hakeminen, työhaastatteluun valmistautuminen ja harjoitteluohjeisiin tutustuminen. Työlainsäädäntöön ja työehtosopimuskäytäntöihin tutustuminen.
6M00EU74-3001
Perusharjoittelu voi olla suppeampi kuin 10 op, jos asiantuntijatehtävien harjoittelu on vastaavasti laajempi. Kaikkiaan harjoittelua tulee olla 30 op.