Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkinto
Koulutusohjelmat
Näytä kaikki (64)
Ilmoittautuminen
5N00CL88-3038
Esitiedot Lukion ruotsi tai vastaava kielitaito. B1-tason kielitaito. Oppimistavoitteet: Opiskelijalla on sellainen koulutusohjelman mukainen ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen. Opiskelija selviytyy oman ammattialansa kirjallisista ja suullisista tehtävistä pohjoismaissa sekä kaksikielisellä alueella Suomessa. Opiskelija osaa kertoa työympäristöstään sekä oman alansa toiminnoista. Toteutustapa: päiväopetus. Tieto virtuaalisuudesta opiskelijalle: Osittainen verkkototeutus.
5N00CL88-3044
- ESITIEDOT: ruotsin peruskurssi tai lukion kurssit. - OSALLISTUMINEN LÄHIOPETUKSEEN:Läsnäolo 80% lähiopetustunneista. - Opiskelijalla on oltava käytössään oma laite, jos tunnit eivät ole atk-luokassa.
5N00CL88-3045
Esitiedot Lukion ruotsi tai vastaava kielitaito. B1-tason kielitaito. Oppimistavoitteet: Opiskelijalla on sellainen koulutusohjelman mukainen ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen. Opiskelija selviytyy oman ammattialansa kirjallisista ja suullisista tehtävistä pohjoismaissa sekä kaksikielisellä alueella Suomessa. Opiskelija osaa kertoa työympäristöstään sekä oman alansa toiminnoista. Toteutustapa: päiväopetus. Tieto virtuaalisuudesta opiskelijalle: Osittainen verkkototeutus.
5N00CM13-3001
Esitietovaatimus: Mikrobiologian laboratoriotöiden peruskurssi (5O00CE60) tai vastaava suoritettu. Laboratorioharjoituksissa tehtävät työt ovat liittyvät pääasiassa ympäristö- ja elintarvikemikrobiologiaan. Kurssi pidetään suomen kielellä.
5N00CQ10-3009
Opintojakso perustuu työelämässä toteutettaviin moniammatillisiin projekteihin ja niiden tekemisen tukemiseen valmennuksellisilla menetelmillä. Työskentelyyn on varattu lukujärjestyksessä yhteistä aikaa.
5N00CQ10-3011
Opintojakso perustuu työelämässä toteutettaviin moniammatillisiin projekteihin ja niiden tekemisen tukemiseen valmennuksellisilla menetelmillä.
5N00CY69-3001
Ennen kurssin alkua lähetetään ilmoittautuneille kurssiavain Tabula -alustalle, jossa yksityiskohtaisempaa tietoa kurssista. Eli muista ilmoittautua.
5O00CE53-3004
Tietojärjestelmät: ei läsnäolopakkoa Digitalisaatio: ei läsnäolopakkoa Opiskelutaidot: Opiskelutaidot osuuden hyväksytty suoritus edellyttää lähitunneille osallistumista ( läsnäolo 5/7 minimi) sekä lähituntien välissä täydennettevällä kirjallisella raportilla - Avoin HOPS
5O00CE54-3004
Työturvallisuusosiossa 80%:n läsnäolovelvoite. Suoritetaan ensiapukortti ja työturvallisuuskortti. Lukujärjestykseen on merkitty JAKO: TYÖTURVALLISUUS / LABORATORIOTEKNIIKKA!